Úřad Regionální rady Střední Morava hledá zaměstnance na pozici administrativního pracovníka

voucher_rollup.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - Administrativní pracovník odboru kontroly a nesrovnalostí pro pracoviště v Olomouci. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 22. června 2016 do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

Administrativní pracovník OKN oznámení o vyhlášení VŘ

Formuláře

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Holčapková, personalistka

Tel.: 585 333 335

Email: katerina.holcapkova@rr-strednimorava_cz