Úřad Regionální rady Střední Morava hledá právníka

paragraf.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice – právník Odboru kontroly a nesrovnalostí. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 9. června 2016 do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

Právník OKN oznámení o vyhlášení VŘ

Formuláře

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Holčapková, personalistka

Tel.: 585 333 335

Email: katerina.holcapkova@rr-strednimorava_cz