Úřad Regionální rady Střední Morava hledá nové zaměstnance na pozici administrativního pracovníka

DSC09907.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - Administrativní pracovník Oddělení ukončování administrace projektů pro pracoviště v Olomouci i ve Zlíně. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 28. ledna 2016 do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

Administrativní pracovník Olomouc Zlín oznámení o vyhlášení VŘ

Formuláře

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Holčapková, personalistka

Tel.: 585 333 335.

Email: katerina.holcapkova@rr-strednimorava_cz