Úřad Regionální rady Střední Morava hledá administrativního pracovníka odboru řízení projektů

DSC06885.jpg Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice - Administrativní pracovník OŘP Zlín. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat do 1. června do 12:00 hodin na adresu úřadu v Olomouci.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Formuláře

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Holčapková, personalistka

Tel.: 585 333 335.

Email: katerina.holcapkova@rr-strednimorava_cz