Úřad Regionální rady spustil webovou aplikaci pro analýzu nákladů a přínosů

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zveřejnil webovou aplikaci analýzy nákladů a přínosů. Cílem aplikace je zjednodušení práce žadatelům s projekty nad 10 milionů korun.

Aplikace je přístupná na webových stránkách úřadu www.rr-strednimorava.cz pod odkazem Analýza nákladů a přínosů. Součástí aplikace je i podrobný návod, jak s aplikací pracovat.

V případě nejasností či komplikací vzniklých v průběhu vyplňování aplikace ze strany potenciálních příjemců je třeba kontaktovat Úřad Regionální rady na adrese info@rr-strednimorava_cz. V takovém případě je nutné předmět zprávy označit zkratkou CBA.