Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava má nového ředitele

Novým ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byl s účinností od 1. července jmenován Ivan Matulík, dosavadní vedoucí Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje. Stalo se tak na středečním zasedání Výboru Regionální rady ve zlínském Baťově mrakodrapu. Jednání vedl předseda rady - hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

"S panem Matulíkem spolupracujeme dlouhodobě na tvorbě Regionálního operačního programu. Jsem si jist, že bude mužem na svém místě. Vzhledem k bohatým zkušenostem, které s čerpáním peněz z Evropské unie má, bylo jeho jmenování schváleno v podstatě jednohlasně. Za vhodného ředitele jej tedy považují zástupci jak Olomouckého, tak Zlínského kraje, které společně region soudržnosti tvoří, což je velmi pozitivní. Na druhou stranu bude muset zlínský krajský úřad hledat nového vedoucího strategického odboru," řekl hejtman Libor Lukáš. Po odvolání předchozího ředitele Úřadu Regionální rady Jiřího Kodytka byla vedením úřadu dosud pověřena Zdeňka Šrámková.
Výbor se také zabýval dalším postupem v možnostech vyhlašování výzev pro čerpání prostředků z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu, které mohou být vyhlášeny v rámci regionu soudržnosti. "Naše pozice je v tomto ohledu bohužel poněkud ztížená, protože dosud nebyl schválen Evropskou komisí takzvaný Národní strategický referenční rámec, který určuje přesné zaměření jednotlivých programů. Intenzivní přípravy Regionálního operačního programu na programové období 2007 – 2013 však stále probíhají," doplnil hejtman Lukáš.
Projednán byl také Prováděcí dokument, který konkretizuje jednotlivé podmínky čerpání peněz na projekty, a Operační manuál, který bude sloužit především jako přesný návod činností prováděných Úřadem Regionální rady.


(převzato z www.kr-zlinsky.cz)