Úřad Regionální rady připravuje vyhlášení výzvy na revitalizaci území na venkově

DSC09907.jpg K rozhodnutí připravit tuto výzvu vedlo několik skutečností. Na konci roku 2014 došlo k odstoupení dlouhodobě připravovaných projektů v řádu 100 mil. Kč, koruna dále oslabuje (což ovlivňuje finanční alokaci programu) a v rámci konzultací k novému období bylo zjištěno, že určité aktivity již nebude možné podporovat. Na základě těchto informací je na nejbližší jednání Výboru Regionální rady, které proběhne 28. ledna 2015, připravováno vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí zaměřené na podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území na venkově (obce od 500 do 5 000 obyvatel).

Navrhováno je vyhlášení výzvy pro předkládání projektových žádostí v termínu 28. 1. 2015 – 13. 3. 2015. Po jednání Výboru Regionální rady dne 28. ledna 2015 budou podmínky výzvy ihned zveřejněny na webových stránkách www.rr-strednimorava.cz. K připravované výzvě k předkládání projektových žádostí jsou plánovány informační semináře pro žadatele dne 2. 2. 2015 v Olomouci a dne 3. 2. 2015 ve Zlíně. Registrace na tyto semináře bude spuštěna v nejbližších dnech.