Úřad Regionální rady přijal první projekty

Středa 31. 10. 2007 byla posledním dnem pro předložení projektů z první výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava zaměřené na úpravy a modernizaci silnic 2. a 3. třídy v Olomouckém a Zlínském kraji.

Úřad Regionální rady obdržel celkem 26 projektů z obou krajů, které v současné době procházejí kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí.
Seznam úspěšných projektů bude předložen ke schválení Výboru Regionální rady dne 12. 12. 2007.