Úřad připravil další semináře pro žadatele

Úřad Regionální rady regionu soudrřnosti Střední Morava připravil v rámci vyhlášení šesté výzvy z ROP Střední Morava informační semináře pro žadatele.

Jedná se o následující vyhlášené oblasti a podoblasti podpory:

1.1.1 Silnice II. a III. třídy
2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb
2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Luhačovicka
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Rožnovska
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Horního Vsacka
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Rožnovska
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 - předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Horního Vsacka

Semináře jsou připraveny dne 19. května 2008 v Olomouci (Regionální centrum Olomouc, zasedací místnost Centaurus) a 20. května 2008 v Uherském Hradišti (Kulturní klub Reduta) vždy od 10:00 hodin.

On-line registrace, vč. programu seminářů, je pro zájemce o semináře připravena pod odkazem Semináře, akce - Aktuální nebo v pravé části hlavní strany webu pod upozorněním Nepřehlédněte..