Úřad představil nový model administrace projektů

web1.jpg Nový model administrace projektů financovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava představil na konci června Úřad Regionální rady.

"Hlavní změnou je přechod na dvouetapový model hodnocení projektů ve fázi před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace," řekl ředitel Úřadu Regionální rady, Ivan Matulík. V první etapě žadatel předloží úřadu investiční záměr podpořený marketingovou analýzou, ve které doloží potřebnost realizace projektu. Záměr je předložen Výboru Regionální rady, který rozhodne o tom, že projekt může být doporučen k finálnímu dopracování. "Věříme, že tímto modelem přispějeme k předkládání kvalitních projektů a zároveň ušetříme žadatelům finanční prostředky," pokračoval Matulík. Přílohy, které jsou finančně náročně, jsou totiž přesunuty do druhé fáze, kdy žadatel ví, že jeho projekt se dostal do úzkého výběru hodnocených projektů.

Kompletní informace týkající se nového modelu administrace projektů:

Seznámení s novým modelem administrace I.

Seznámení s novým modelem administrace II.

Seznámení s novým modelem administrace III.