Úřad hledá správce Fondu rozvoje měst Střední Moravy

03_web01.jpg Veřejnou zakázku na "Správcovské investiční služby pro Fond rozvoje měst Střední Moravy" vyhlásil v těchto dnech Úřad Regionální rady Střední Morava. Zájemci o správcovství mohou své nabídky předkládat do 2. ledna 2013 do 10:00 hodin společnosti RTS, a.s. (Lazaretní 13/4038, Brno), která je pověřena zadavatelskou činností.

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování Správcovských investičních služeb, což zahrnuje především: podporu kapacit a identifikace způsobilých Městských projektů, zvyšování povědomí potenciálních Konečných uživatelů o možnostech využití finančního nástroje (organizování konferencí, setkání, publikační činnost apod.) a odborná podpora při přípravě Městských projektů ve prospěch potenciálních Konečných uživatelů (zejména optimalizace relevantních parametrů projektů), vyhodnocování způsobilosti Městských projektů, vyhodnocování způsobilosti investic a jejich uskutečňování uzavíráním Investičních smluv, vyplácení prostředků na Městské projekty, kontrolu realizace příslušných Městských projektů, správu investičního portfolia zahrnující zejména provádění inkasa a případně vymáhání pohledávek z Investičních smluv.

 

Úplné uveřejnění oznámení o zakázce je ve Věstníku veřejných zakázek na adrese http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/368822

Další zveřejnění je na profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/spravcovske-investicni-sluzby-pro-fond-rozvoje-mest-stredni-moravy