Úřad hledá nové zaměstnance

Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Správce IT a Specialista na studii proveditelnosti .

Detailní informace o vyhlašovaných pozicích, vč. požadovaných formulářů k přihlášce, jsou k dispozici pod odkazem .