Úřad hledá experty a externí hodnotitele projektů

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic:

  • EXPERT PRO VYBRANÉ OBLASTI Regionálního operačního programu Střední Morava.

Jedná se o vytvoření databáze expertů, kteří budou následně Úřadem Regionální rady využíváni na posuzování projektů ve vybraných tematických oblastech z pohledu posouzení potřebnosti projektu, velikosti cílových skupin a analýzy trhu, apod.

  • EXTERNÍ HODNOTITEL PROJEKTŮ předkládaných do Regionálního operačního programu Střední Morava.

Jedná se o vytvoření databáze hodnotitelů projektů předložených ve výzvách do Regionálního operačního programu Střední Morava, kteří budou následně Úřadem Regionální rady využíváni při věcném hodnocení (bodování) projektů v souladu se zadáním výzvy a dalšími dokumenty pro příslušnou výzvu.

Uzávěrka přihlášek: 12. 5. 2008

Detaily, vč. požadovaných příloh, jsou k dispozici pod odkazem .