Upřesnění struktury Studie proveditelnosti

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v návaznosti na dotazy ze strany žadatelů vydal metodické oznámení - Upřesnění struktury Studie proveditelnosti.

Dokumenty ke stažení