Upřesnění postupů při administraci projektů

Úřad Regionální rady v těchto dnech vydal metodické oznámení, kterým na základě dosavadních zkušeností upřesňuje některé postupy při administraci projektů.

Úprava se týká těchto oblastí:

  • financování a rozpočet projektu
  • schvalování procentní hranice dotace ze způsobilých výdajů
  • vícepráce a rezerva na realizaci projektu
  • zástavy majetku
  • výklad pojmů ve Smlouvě o poskytnutí dotace
  • postupy podle Příručky pro příjemce
  • žádosti o platbu
  • změna harmonogramu projektu
  • stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Dokument ke stažení