Upřesnění platnosti metodického pokynu Publicita

Úřad Regionální rady vydal metodické oznámení vztahující se k upřesnění platnosti aktuální verze metodického pokynu Publicita.

Dokumenty ke stažení