Úprava osnovy studie proveditelnosti

Vážení žadatelé, v současné době probíhá úprava metodického pokynu Osnova studie proveditelnosti a analýza nákladů. Důvodem je snaha o zjednodušení a zlepšení popisu informací uvedených ve studii proveditelnosti a jejích pracovních tabulkách. V návaznosti na tuto změnu může být aktualizován i metodický pokyn Projekty generující příjmy.

Oba dokumenty budou s největší pravděpodobností zveřejněny v pátek 7. března 2008 na webových stránkách Regionální rady Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.