Upozornění Úřadu Regionální rady k záměně dokumentů

web_6.jpg Při nahrávání souborů dokumentace k výzvě č. 50/2014 dne 22. 1. 2014 došlo k administrativní chybě, kdy byla do dokumentace k výzvě č. 50/2014 vložena nesprávná verze Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 (dále jen MP ZZ) verze 8.2.

Tato starší verze metodického pokynu nekorespondovala s aktuální verzí zveřejněnou v rámci aktualit dne 17. 1. 2014, kdy byli žadatelé a příjemci upozorněni na revizi MP ZZ verze 8.3, která zapracovávala novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinnou od 1. ledna 2014, a ve které byly změněny limity pro kategorie zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu. Nyní je v rámci dokumentace k výzvě č. 50/2014 zveřejněna správná verze MP ZZ verze 8.3.

Současně upozorňujeme, že dne 7. 2. 2014 byla v rámci dokumentace k výzvě č. 51/2014 zveřejněna nová verze 8.4 MP ZZ, která je oproti předchozí verzi rozšířena pouze o zákaz v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadovat doložení dokladu o dispozici s obalovnou živičných a asfaltových směsí, a doklad o dispozici s betonárnou. Tento požadavek vychází z dopisu ministra financí Ing. Jana Fišera ze dne 16. 1. 2014.

Žadatelé a příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost řídit se novou verzí 8.4 MP ZZ při zadávaní zakázek, a to ode dne jejího zveřejnění, tj. od 7. 2. 2014.