Upozornění předkladatelům projektů z výzvy č. 02/2007

Žádáme předkladatele projektů, kteří připravují odevzdání žádostí o podporu z ROP Střední Morava v rámci výzvy č. 02/2007, aby nenechávali odevzdání projektů na poslední den příjmu žádostí, tj. na 28. února 2008, ale aby odevzdávali projekty PRŮBĚŽNĚ .

Přispějí tak k vyšší pružnosti zadávání dat do systému.

Děkujeme za pochopení i vstřícnost.