Upozornění na změny u veřejných zakázek

v__hy.jpg Od 1. ledna 2010 vstoupila v platnost novela č. 417/2009 Sb., kterou došlo ke změně zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Přijetím této novely došlo ke změně zákona č. 137/2006 Sb. na základě které nesmí veřejný zadavatel zadat veřejnou zakázku a to včetně veřejné zakázky malého rozsahu (bez ohledu na to, podle kterého MP zadávání zakázek postupuje), dodavateli, který je uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. (Tuto informaci lze nechat prokázat doložením čestného prohlášení dodavatele nebo si ji zadavatel může sám aktivně ověřit.).

 

Další problémové okruhy ve vztahu k veřejným zakázkám v ROP Střední Morava:

  • Upozorňujeme příjemce, že podle Metodického pokynu  Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 V 12 MP ZZ 7.1  čl. 30 odst. 3 v případě zadávaní zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, musí zadavatel kromě uveřejnění vhodným způsobem (úřední deska, celostátní periodikum, obchodní věstník, internetové stránky veřejného zadavatele…) také  zveřejnit výzvu k podání nabídek na webových stránkách poskytovatele dotace.
  • Upozorňujeme zadavatele na povinnost zveřejnit výzvu k podání nabídek u III. – VI. kategorie veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek  na webových stránkách poskytovatele dotace.
  • Upozorňujeme zadavatele při postupu podle Metodického pokynu  Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 na povinnost u II. kategorie zakázek a veřejných zakázek získat tři nabídky.