Unifikovaná žádost pro předkládání projektů v období 2007-2013

S cílem zjednodušit a zvýšit transparentnost systému rozdělování evropských fondů v programovacím období 2007-2013 zajistilo ministerstvo pro místní rozvoj webovou formu žádosti pro předkládání projektových záměrů, a to v rámci naplnění programového prohlášení vlády.

Ve snaze maximálně usnadnit práci žadatelům je pod koordinací ministerstva pro místní rozvoj realizována unifikace projektových žádostí vyžadovaných jednotlivými řídícími orgány. Unifikaci ministerstvo zajišťuje definováním centrálně monitorovaných dat a koordinací specifických požadavků řídících orgánů, tj. rozsahu dat, které řídící orgán daného operačního programu nutně potřebuje pro zabezpečení administrace projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj se tak snaží minimalizovat požadavky kladené na žadatele.

Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje, aby řídící orgány zajistily pro programovací období 2007-2013 plně funkční webový účet.

Základní funkčnost webového účtu

 • webový účet pro žadatele a příjemce podpory
 • příprava a podávání žádostí o podporu
 • obousměrná komunikace s informačním systémem zprostředkujícího subjektu
 • věcné, časové a finanční plánování realizace etap projektu
 • podávání monitorovacích hlášení a zpráv
 • komfortní uživatelské prostředí pro žadatele a příjemce
 • možnost sledování administrace projektové žádosti
 • informace o povinnostech (dodržování lhůt, dodávání podkladů) přehledně na jednom místě - upozorňování na termíny

Hlavní přínosy webového účtu

 

 • vytvoření jasných podmínek pro zpracování projektové žádosti
 • zvýšení transparentnosti hodnocení projektové žádosti a výběru projektů
 • aktuální a komplexní informace o stavu realizace projektu
 • dodržování administrativních lhůt
 • účinná forma komunikace mezi žadatelem a řídícím orgánem operačního programu

V současné době je na většině operačních programů nastaven webový účet pro podávání projektových žádostí, resp. webový účet je připraven pro vyhlášení prvních výzev, a postupně jsou řídícími orgány nastavovány další moduly pro zajištění vyššího komfortu vzájemné komunikace s žadatelem a pro následné podávání monitorovacích zpráv a žádostí o platby.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj