Uničov má zpět své barokní dědictví

DSC08753.jpg Cesta k Muzeu baroka byla dlouhá. Nakonec však patří mezi projekty, kterými chce město Uničov lákat turisty. Na realizaci se podílel Regionální operační program Střední Morava dotací ve výši 4,8 milionů korun.

„Většina památek, které jsou zde vystaveny, pochází z kostela Povýšení svatého Kříže kláštera Minoritů v Uničově. Po zrušení kláštera se památky převezly z části do Šternberka a do Olomouce. Tam vytvořily základ Handkeho galerie. Samozřejmě když se myšlenka baroka v Uničově ujala, přišli jsme s nápadem i tyto památky převést zpět,“ řekla Emilie Zatloukalová, předsedkyně občanského sdružení Zacheus, které se významně zasadilo o vznik muzea. Muzeum vzniklo rekonstrukcí nevyužité budovy u fary. Kromě stálé expozice uničovského baroka je zde představena osobnost Jana Sarkandra a do budoucna se chystá řada krátkodobých tematických výstav.

 

Město Uničov patří k úspěšným žadatelům o podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava. V současné době má dokončeny čtyři projekty (cyklostezka, náměstí, městská galerie a muzeum vězeňství) za více než 89 milionů korun. Další čtyři projekty schválil Výbor Regionální rady k dopracování. Jedná se o cyklostezku Uničov – Želechovice, dětská hřiště, azylový dům a mateřskou školku. Městský rozpočet má tedy přislíbeno dalších 26 milionů.

 

Do konce června letošního roku byla v Olomouckém a Zlínském kraji ukončena realizace 297 projektů za přibližně čtyři miliardy korun. Dalších 125 projektů za 3,8 miliardy je v realizaci. Vzhledem k dvouetapovému způsobu administrace projektů, který byl zaveden na začátku letošního roku, 121 žadatelů zpracovává druhou etapu projektové žádosti. Čekají tak na další bezmála dvě miliardy z Regionálního operačního programu Střední Morava.