Uherský Brod láká turisty novým značením

web01_1.jpg Jednotný systém značení nejzajímavějších památek ve městě Uherský Brod slavnostně zprovoznili a zpřístupnili veřejnosti zástupci města ve čtvrtek 9. července 2009.

"Město Uherský Brod má bohatou historii. Neexistovalo však žádné označení, ani popisy, které by říkaly turistům i místním obyvatelům, oč se vlastně jedná," řekl starosta města, Ladislav Kryštof. Město tedy reagovalo va výzvu z Regionálního operačního programu Střední Morava, kam podalo projekt s názvem Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod. Součástí projektu je umístění směrových ukazatelů, vybudování odpočinkových zón (lavičky, stoly, stojany na kola), informační tabulky či instalace pevných zvukových průvodců s nahrávkami hisorie města. "Zvukový průvodce bude sloužit i handikepovaným občanům, kteří se chtějí dozvědět o historii Uherského Brodu," dodal starosta.

Realizace projektu byla zahájena v únoru letošního roku. Celkové náklady na projekt byly 2,6 milionů, z Regionálního operačního programu Střední Morava město získalo 2,2 miliony korun.