Účtování při změně DPH

Úřad Regionální rady vydal metodické oznámení týkající se upřesnění některých postupů pro příjemce vyplývající z novely zákona č. 235/2004 sb. o DPH, platné od 1.1.2009.  

Úplné znění metodického oznámení Upřesnění některých postupů pro příjemce vyplývající z novely zákona č. 235/2004 sb. o DPH platné od 1. 1. 2009