Třiadvacátá výzva z ROP Střední Morava vyhlášena

web_projekty.jpg Podnikatelé a obce z oblasti Bouzovska a Staroměstska mohou připravovat projekty do v pořadí dvacáté třetí výzvy z Regionálního operačního programu Střední Morava, která byla vyhlášena 29. března 2011.

Výzva umožní podnikatelům a obcím z daného území předložit projekty na úpravy zeleně, stavební úpravy úseků místních a účelových komunikací, výstavbu chodníků a pěších zón či na rozšíření služeb cestovního ruchu v dané lokalitě. Na rozvoj Bouzovska je z ROP Střední Morava vyčleněno 32,2 mil. Kč, na Staroměstsko o jeden milion méně. V obou případech se jedná o pilotní aktivity, v rámci kterých je naplněn integrovaný přístup.

Ve stejný den byla vyhlášena i výzva na rozvoj infrastruktury ve výstavnictví s vazbou na integrovaný plán rozvoje území města Olomouc. Na podporu výstavnictví je vyčleněno 21,5 mil. Kč. Podnikatelé, pro které je výzva určena, musí předložit projekty zaměřené zejména na modernizaci, stavební úpravy či rozšíření stávající infrastruktury v oblasti výstavnictví.

Projekty lze předkládat na Úřad Regionální rady v Olomouci do 31. května 2011.

 

Dokumentace k výzvě je k dispozici ZDE.