Třetí kolo výzvy ve SROP ukončeno

Dne 31. března 2005 byl ukončen příjem projektů v rámci 3. kola výzvy ve SROP. Pracoviště Sekretariátu Regionální rady ve Zlíně přijalo 19 projektů a na pracovišti S-RR v Olomouci bylo zaregistrováno 38 projektů, které žádají o podporu ze SROP. Projekty jsou zaměřeny na rozvoj dopravní a turistické infrastruktury. Přehled projektů podaných v Olomouckém kraji a Zlínském kraji naleznete zde.


V následujících dnech čeká projekty kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti a hodnocení z hlediska ekonomických přínosů.


Jednání Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, na kterém bude schválen seznam projektů doporučených k podpisu smlouvy o financování ze SROP, je naplánováno na 26. května 2005.