Tok peněz z ROP je v regionu fakticky otevřen

Podepsáním prvních smluv na čerpání evropských financí prostřednictvím regionálního operačního programu byl fakticky zahájen tok financí z evropských fondů k příjemcům v regionu.

Žádost o platbu z Regionálního operačního programu Střední Morava může zaslat prvních osm zájemců. Jedná se o schválené a v současné době již realizující se projekty na modernizaci či úpravy silnic II. a III. tříd. Smlouvy na tyto projekty podepsal předseda Regionální rady a hejtman Zlínského kraje, Libor Lukáš.
"První platby budou Úřadem Regionální rady zaslány na okružní křižovatku v Uničově, rekonstrukci mostů v Travné, na silnice ve Štěpánově, Tršicích, na silnici II třídy Mohelnice-Stavenice v Olomouckém kraji a dále na silnici a průtah v Bystřici pod Hostýnem a na průtah Uherským Ostrohem ve Zlínském kraji," uvedl předseda rady, Libor Lukáš.