Aktuality

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50   Následující   ››

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

 

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a Revize Metodického oznámení č. 43 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

 

Nabídka nadbytečného a neupotřebitelného majetku 2020

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku vyhlašuje Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku.

 

Nabídka nadbytečného a neupotřebitelného majetku 2020

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku vyhlašuje Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku.

 

Úřad Regionální rady v souladu s krizovými opatřeními vlády dočasně omezuje úřední hodiny pro veřejnost

Provoz podatelny Úřadu Regionální rady i nezbytný osobní kontakt bude umožněn pouze v úředních hodinách, nastavených nyní takto:  pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin .

 

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 5. 12. 2018 aktualizaci dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

 

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 22. 10. 2018 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

 

Změna adresy zlínského pracoviště ÚRR

Změna adresy zlínského pracoviště ÚRR.

 

Uzavření ROP Střední Morava

Výbor Regionální rady na svém jednání v březnu 2018 projednal zprávu o finančním uzavření Regionálního operačního programu Střední Morava (dále jen ROP SM), a to v návaznosti na dopis Evropské komise ze dne 28. února 2018. V tomto dopise bylo potvrzeno, že poslední platbou, kterou Česká republika obdržela od Evropské komise dne 28. prosince 2017 ve výši 33,6 mil. EUR, došlo k závěrečnému uzavření ROP SM. Od tohoto termínu se odvíjí povinnost 3 roky uchovávat veškeré podklady týkající se výdajů a auditů programu. Evropská komise rovněž informovala o přijetí Závěrečné zprávy o provádění a Prohlášení o uzavření.

 

Metodické oznámení č. 43 R2 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

vlajka_EU.jpg K datu 14. 12. 2017 byla vydána revize Metodického oznámení č. 43 R2 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Do tohoto metodického oznámení byla doplněna další podstatná změna v době udržitelnosti projektu , a to změna monitorovacího indikátoru.

 

Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 6. 12. 2017 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

 

Metodické oznámení č. 46 Upřesnění předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti

vlajka_EU.jpg K datu 31. 8. 2017 bylo vydáno Metodické oznámení č. 46 Upřesnění předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti. 

 
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50   Následující   ››