Tisková informace ROP Střední Morava

Olomouc, 17.4.2015 - Na základě dostupných informací ze strany orgánů činných v trestním řízení ve věci ROP Střední Morava provedlo vedení úřadu rychlou analýzu, na základě které lze konstatovat, že uváděné skutečnosti svědčí o porušení pravidel chování obviněných úředníků, a to v odlišné míře.

V uváděných skutcích není shledáno selhání nastaveného systému řízení a kontroly ROP Střední Morava, ale selhání lidského faktoru. „Neprodleně jsme přijali pracovně-právní opatření u všech tří dotčených osob", sdělil ředitel úřadu Ivan Matulík.

V nastaveném systému řízení ROP Střední Morava je jasně definována role Výboru Regionální rady, který se podílí v přesně vymezených fázích realizace programu na rozhodování o přidělování dotací a jehož členy jsou členové zastupitelstva Olomouckého a Zlínského kraje. Uváděná zjištění z trestního řízení se jich netýkají, a ani je ve své roli v rámci akreditovaného systému řízení ROP Střední Morava nemohli ovlivnit. Role Výboru Regionální rady je přesně vymezena a jeho členové nemají možnost do dotčených procesů zasahovat. V této věci je plná odpovědnost na Úřadu Regionální rady. Z dosud dostupných informací se šetřená věc týká fáze realizace schválených projektů. Na Výboru Regionální rady se schvalují souhrnná pravidla, jejichž uplatňování  je plně v působnosti a odpovědnosti úředníků. „Nechceme zasahovat do práce úředníků. Výbor schvaluje podklady zpracované podle všech pravidel, kritérií a směrnic. Je tedy věcí jednotlivých pracovníků dodržet tato pravidla a v rámci úřadu zajistit funkční řídící a kontrolní systém“, vyjádřil se hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, který je předsedou Výboru Regionální rady.