Téměř o 440 milionů lze žádat ve 28 výzvě z ROP Střední Morava

03_web01.jpg V pořadí již osmadvacátá výzva z ROP Střední Morava byla vyhlášena ve středu 16. listopadu 2011. Žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mohou do 17. ledna příštího roku podávat své projektové záměty na Úřad Regionální rady. Na tuto výzvu bylo z ROP Střední Morava vyčleněno celkem 437,7 milionů korun.

Vyhlášeny byly následující oblasti a podoblasti podpory:

 

1.2.2 Obnova vozidel železnic

60,6 mil. Kč

Nákup nových drážních vozidel

 

2.1 Rozvoj regionálních center – IPRM Olomouc – Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

31,3 mil. Kč

In-line stezky a jiné freestylové areály, podpora mateřských a základních škol.

 

2.1 Rozvoj regionálních center – IPRM Olomouc – Městské park

136,9 mil. Kč

Rozšíření a modernizace výstavnických ploch, výstavba příjezdových komunikací k areálu výstaviště a parkování

 

2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví

70 mil. Kč

Infrastruktura pro poskytování zdravotnické péče (technika a zdravotnické zařízení)

 

2.3.1 Fyzická revitalizace území – IPRÚ Staroměstsko

11,5 mil. Kč

Vybudování přeložek a komunikací, revitalizace veřejných prostranství a zeleně

 

3.1.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Šumpersko

14 mil. Kč

Vybudování parkovacích míst a parků v okolí lázeňských center

 

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami – Velehrad

25,5 mil. Kč

Velehrad centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu, turistické centrum Velehrad, vybudování přístupové komunikace, parkovacích stání k turistickým cílům ve východní části Velehradského areálu a výstavní galerie Sociálních služeb, Rekonstrukce duchovně-vzdělávacího centra Stojanov – 1. Etapa

 

3.3.1. Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Jesenicko

28,25 mil. Kč

Dobudování infrastruktury již existujících zimních středisek na Jesenicku

 

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Šumpersko

59,6 mil. Kč

Zkvalitnění služeb s celoročním provozem v lázeňství prostřednictvím modernizace termálních koupališť a rekonstrukce příp. výstavby veřejných prostranství anebo místních komunikací, zkvalitnění infrastruktury stávajících středisek zimních sportů

 

Detailní podmínky jednotlivých vyhlášených oblastí a podoblastí podpory jsou ZDE.

 

Dokumentace k výzvě je k dispozici ZDE.