Studie proveditelnosti bude upravena

V pátek 7. března 2008 na Úřadu Regionální rady proběhlo jednání pracovníků ÚRR se zástupci odborné veřejnosti na téma úprav Metodického pokynu Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů. Ze strany odborné veřejnosti vzešly požadavky pro úpravy tohoto metodického pokynu zejména v oblasti zefektivnění struktury.

Návrhy na změny budou v této fázi zapracovány a definitivně zveřejněny do čtvrtka 13. března 2008.

Všem žadatelům děkujeme za pochopení a doufáme, že tyto změny přispějí ke kvalitnějšímu zadání studií proveditelnosti.