Střední škola polytechnická v Olomouci má nové centrum polytechnické výchovy

S___polytechnick__.jpg Na Střední škole polytechnické v Olomouci bylo dnes otevřeno nové centrum polytechnické výchovy. Ke vzniku centra přispěla i dotace z ROP Střední Morava. Peníze byly použity na technické vybavení dílen a stavební úpravy budovy školy.

Za účelem zvýšení kvality technického vybavení školy bylo do dílen zakoupeno nové vybavení včetně strojů, které budou využívat zejména studenti automobilního, strojního a stavebního oboru. Celková investice vyšla na téměř 18 milionů korun, z čehož 85 % tvoří dotace z ROP Střední Morava.

Cílem stavebních úprav a nástavby dílen bylo získání chybějících kapacit učeben praktického výcviku. Nově vznikla velkoprostorová učebna, dvě střední a dvě menší učebny.  Velkoprostorová učebna navíc díky mobilním interiérovým příčkám umožňuje variabilní  využití prostoru. Přibylo také odpovídající šatnové a hygienické zázemí a výtah pro přepravu osob a materiálů. Na projekt přesahující částku 28 milionů poskytnul ROP Střední Morava dotaci 16 milionů korun.