Střední Morava se začíná připravovat na období po roce 2013

handshaking.jpg Definovat potřeby Olomouckého a Zlínského kraje pro další programovací období 2014-2020, zahájit diskusi s městy, obcemi a dalšími sociálními a hospodářskými partnery v regionu o tom, co by chtěli rozvíjet a kde vidí hlavní problémy. To si v nadcházejícím období klade za cíl Olomoucký a Zlínský kraj ve spolupráci s Regionální radou Střední Morava. 

„Olomoucký a Zlínský kraj zahájí konzultační proces s partnery v regionu tak, jak předpokládá nová legislativa politiky soudržnosti přijaté Evropskou komisí pro nové období 2014-2020. Jedná se o první kroky k tomu, aby v rámci partnerství mezi veřejnou správou a aktéry místního rozvoje bylo na věcném základě projednáno využití budoucích fondů pro rozvoj měst, obcí, podnikání apod. “ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Aktivita vyplývá ze snahy Vlády ČR centralizovat rozdělování evropských peněz v ČR tak, jak tomu bylo například v letech 2004 až 2006.

 

Pro období 2014-2020 bude kladen důraz na to, aby investované finanční prostředky byly vynakládány efektivně a přinášely měřitelné přínosy pro rozvoj území. Je třeba vnímat, že rozdíly se zvětšují a nedaří se zastavit zaostávání některých oblastí v České republice. Územní soudržnost je nové téma, které by mělo nalézt odpovídající uplatnění v tom, jak budou fondy v období 2014-2020 využity.  Dalším tématem jevěcně  se zabývat vyhodnocením tohoto období. 

 

Olomoucký a Zlínský kraj zahájí přípravné práce a v průběhu května připraví základní podklady ke spuštění konzultačního procesu s partnery v krajích. Po projednání v krajských radách budou v červnu zorganizovány vstupní semináře se starosty, podnikateli a neziskovým sektorem.

 

Navržený postup vychází nejen ze schválené evropské legislativy o podobě budoucí kohezní politiky, ale i pozice krajů schválené 2. března Asociací krajů České republiky, která podporuje rozvoj partnerství v regionech, účast partnerů na řízení fondů a požaduje územní zaměření budoucích dotací.