Střední Morava bude mít devadesát kilometrů nových cyklostezek

Projekty za více než jednu miliardu korun na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje schválil na svém jednání Výbor Regionální rady ve středu 25. června 2008.

"Byly vybrány projekty podporující hospodářský růst Olomouckého a Zlínského kraje, které budou mít rovněž vliv nejen na zkvalitnění služeb v regionu, ale potažmo i na vznik nových pracovních míst," řekl předseda Regionální rady a zlínský hejtman, Libor Lukáš. Téměř 450 milionů bude investováno do rozvoje turistiky a cestovního ruchu. Důraz je kladen zejména na zkvalitnění ubytovacích kapacit a služeb v celém regionu soudržnosti Střední Morava. S tím souvisejí i projekty koncentrované podpory lázeňství na Luhačovicku (190 mil. korun). Největší díl podpory výbor odsouhlasil v oblasti bezmotorové dopravy. "Na rozvoj kvalitní cyklistické dopravy v regionu bylo vyčleněno přibližně 510 milionů korun. V nadcházejícím období vznikne v Olomouckém a Zlínském kraji téměř 90 kilometrů nových cyklotras, což bychom bez pomoci evropských fondů nemohli v tak mohutném rozsahu uskutečnit," doplnil Lukáš.

Mezi podpořené projekty v oblasti bezmotorové dopravy patří například dostavba úseků cyklostezek v okolí řeky Moravy a Bečvy. Kompletní seznam podpořených projektů je k dispozici na webových stránkách Regionální rady Střední Morava www.rr-strednimorava.cz pod odkazem Schválené projekty.