Školy žádají na své projekty přes 200 milionů

web_projekty.jpg V těchto dnech Úřad Regionální rady přijímal projekty na podporu kvalitní výuky v mateřských, základních i středních školách Olomouckého a Zlínského kraje.

Odevzdáno bylo celkem 37 projektů za přibližně 232 milionů korun. Podle výzvy je však k dispozici pouze 146 milionů. O dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava mohly žádat mateřské školky na bezbariérovou úpravu stávajících prostor, základní školy na podporu výuky jazyků a informatiky. Základní školy mohly spolu s uměleckými školami žádat o stavební úpravy učeben a jiné stavební práce vedoucí ke zkvalitnění výuky. Stranou nezůstalo ani střední školství. Obory s vysokou poptávkou na trhu práce mohly předložit své projekty na zkvalitnění výuky cizích jazyků či využití informačních a komunikačních technologií.  

Kromě vzdělávacích projektů byla ukončena výzva v oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na území Olomouc. Výzva byla zaněřena na fortové a bastionové pevnosti na území města Olomouce. Zájem o dotaci projevily čtyři subjekty s žádostí o 34 milionů korun. Dle výzvy lze z ROPu na pevnosti uvolnit 25 milionů.