Školy mohou žádat o zkvalitnění výuky

foto_web.jpg O 146 milionů korun z Regionálního operačního programu Střední Morava mohou žádat mateřské (11 mil. Kč), základní (45 mil. Kč), střední, ale i vyšší odborné školy (90 mil. Kč) v Olomouckém a Zlínském kraji.

„Při definování podmínek výzvy byl velký důraz kladen na zvýšení kvality vzdělání v Olomouckém a Zlínském kraji. Z toho důvodu očekáváme předložení projektů zaměřených na podporu jazykového vzdělání, výuku informačních a komunikačních technologií, apod. V oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání budou podporovány aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech. Dále budou vytvářeny podmínky pro přípravu a nabídku kvalitních pracovníků pro hi-tech odvětví v regionu. Chceme vyhovět současné poptávce a zároveň vytvořit podmínky pro efektivní a konkurenceschopné prostředí v oblasti přípravy žáků i studentů na budoucí povolání,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík. Doplňkově budou moci žadatelé žádat o přizpůsobení podmínek výuky pro zdravotně postižené žáky, vč. pořízení speciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí. Výzva pro předkládání projektů bude zveřejněna v pondělí 9. listopadu.

 

Spolu s výzvou na podporu rozvoje vzdělávání na Střední Moravě bude téhož dne vyhlášena i výzva na rekonstrukci a stavební úpravu fortových a bastionových pevností města Olomouc. „Olomouc má unikátní systém vojenských pevností z doby vlády Habsburků, resp. Františka Josefa I. Je dobré podpořit stále ještě existující tradici a navázat na ni aktivity podporující cestovní ruch regionu,“ doplnil Martin Tesařík. Město Olomouc či nestátní neziskové organizace mohou žádat až o 25-milionovou podporu z ROP Střední Morava.

 

Zájemci o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava mohou své projektové náměty předkládat na Úřad Regionální rady do 8. ledna 2010. V této výzvě úřad naplno uplatní postupy zavedené v rámci nového hodnocení projektů. V praxi to znamená, že zájemce o dotaci úřadu předloží projektový záměr podložený marketingovou analýzou a rozpočtem. Do dvou měsíců Výbor Regionální rady rozhodne, zda je předložený záměr v souladu s cíli ROP Střední Morava a přispívá k efektivnímu a vyváženému rozvoji území. V případě kladného stanoviska je žadatel vyzván k dopracování žádosti. Zde pak platí, čím dříve žadatel projekt dopracuje, tím dříve bude jeho projekt schválen. V konečném přehledu jsou to asi 3 měsíce od uzávěrky pro předkládání žádostí na Úřadě Regionální rady.

 

Další výzvy z ROP Střední Morava jsou připravovány na listopadové jednání Výboru Regionální rady.  S největší pravděpodobností se bude jednat o podoblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby a 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území města Olomouc.