Sjednocen návod k vyplnění webové žádosti BENEFIT7

Na základě změn a dalšího vývoje webové žádosti BENEFIT7, dochází k úpravě Návodu k vypracování webové žádosti BENEFIT7, který je jednotně platný pro všechny vyhlášené výzvy.

Návod je rozdělen do dvou částí. První z nich se týká přípravy a zpracování projektové žádosti a je určená pro žadatele. Druhá část návodu se týká zpracování žádosti o platbu a v budoucnu i monitorovacích zpráv a je určena pouze pro příjemce.

Návod k vypracování webové žádosti BENEFIT7 bude pravidelně aktualizován v návaznosti na vývoj informačního systému BENEFIT7 a již nebude navázán na vyhlášené výzvy. O provedené aktualizaci tohoto návodu bude vždy zveřejněna informace na internetových stránkách www.rr-strednimorava.cz.

Návod k vypracování webové žádosti BENEFIT7 plně nahrazuje Metodický pokyn Benefit 8.0, který již dále nebude vydáván.