Silnice a cyklostezky posílí o 450 milionů z ROP Střední Morava

2.T____etice_Drahanovice.jpg Celkem 450 milionů korun bude nově k dispozici žadatelům o dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava v prioritní ose Doprava oproti původně schválenému finančnímu rámci. Příležitost tak v obou krajích dostanou další kilometry silnic II a III tříd a cyklostezky.

O návrhu navýšení peněz na silnice a cyklostezky rozhodl včera Výbor Regionální rady. „Výbor tak oficiálně podpořil další postup spojený s přípravou přesunu peněz v prioritní ose Doprava. Definitivní rozhodnutí, jak budou peníze v regionu využity, padne v březnu na jednání Monitorovacího výboru,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Nicméně už v polovině února letošního roku bude provedena i aktualizace finančního plánu ROP Střední Morava, do kterého budou nově vyčleněné peníze na silnice a cyklostezky zapojeny. „Předpokládáme, že na základě aktualizace finančního plánu bude sestaven i plán výzev na roky 2012 a 2013 tak, aby žadatelé měli dostatek prostoru pro přípravu svých projektů,“ doplnil Matulík. O tom, jakým směrem budou projekty zaměřeny, rozhodne nastavení jednotlivých výzev.

 

Peníze, o které nově posílily silnice a cyklostezky v regionu, pocházejí z balíku původně zamýšleného pro regionální letiště v Přerově. „Evropská komise přehodnotila svůj původní záměr podpory investic do regionálních letišť a rozhodla tyto investice v některých případech do budoucna nepodporovat,“ upřesnil ředitel úřadu Matulík. Stejný osud jako přerovské letiště potkalo i regionální letiště v Plané na českobudějovicku.

 

Co se týče regionální dopravy, ROP Střední Morava doposud v Olomouckém a Zlínském kraji podpořil investice za necelých pět miliard korun. Mezi největší z nich patří například silnice Mohelnice – Stavenice (240 mil. Kč) nebo silnice z Nového Hrozenkova do Podťatého (208 mil. Kč). Celkem bylo z ROP Střední Morava schváleno 723 projektů za necelých 14 miliard korun. Z toho 483 projektů za 7,4 miliardy je již ukončeno a slouží svým uživatelům v oblasti rozvoje dopravy, měst a obcí a také cestovního ruchu v Olomouckém a Zlínském kraji. V letech 2007 až 2013 ROP Střední Morava hospodaří s necelými 17 miliardami korun.