Semináře ke SROP v měsíci červnu 2004 ve Zlínském kraji

Sekretariát Regionální rady pro NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín ve spolupráci s Městskými úřady bude v měsíci červnu pořádat informační semináře určené pro veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace na téma Společný regionální operační program.

Cílem seminářů je prezentace aktuálních informací k implementaci Společného regionálního operačního programu (SROP) na období 2004 - 2006 potencionálním předkladatelům projektů a prezentace dalších důležitých informací souvisejících s vyhlášením 1. kola výzvy k předkládání projektů, které by mělo proběhnout od 1.6.2004 do 31.7.2004.

Více informací naleznete zde.

--------------------------------------------------------------------

Místo konání                                   Datum           Čas

--------------------------------------------------------------------

Vsetín, Městský úřad Vsetín

 - místnost 218                                  31.5.2004         9:30

Uherské Hradiště, Kulturní

středisko Reduta - Komorní sál,           3.6.2004          9:30

Kroměříž, Městský úřad Kroměříž       4.6.2004          9:30

Zlín, Krajský úřad Zlínského kraje       7.6.2004         12:00