Semináře ke 4. kolu výzvy SROP v Olomouckém kraji

Sekretariát Regionální rady NUTS II Střední Morava pořádá v červnu 2005 informační semináře určené pro veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace na téma čtvrté kolo výzvy ve Společném regionálním operačním programu.

Cílem seminářů je informovat potenciální žadatele o možnostech  financování projektů z programu SROP a z prostředků Finančního mechanismu EHP/Norska. 

Pozvánku na semináře naleznete zde (PDF, 191 kB)

------------------------------------------------------------------------

Místo konání                                   Datum              Čas

------------------------------------------------------------------------Olomouc, Kongresový sál KÚOK,

Jeremenkova 40a                               22.6.2005         14:30


Jeseník, bývalý okresní úřad,

K. Čapka 1147                                   23.6.2005         10:00


Šumperk, Evropský dům setkávání,

Kladská 1                                          23.6.2005         14:00


Prostějov, nám. T. G. Masaryka 14,

dvorní trakt měst. úřadu                    28.6.2005          10:00


Přerov, bývalý okresní úřad,

Smetanova 7                                    28.6.2005          14:00