Semináře k Regionálnímu operačnímu programu (ROP) NUTS II Střední Morava pro plánovací období 2007 - 2013

V měsíci květnu se pro starosty obcí Zlínského kraje uskuteční semináře zaměřené na přípravu Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava pro plánovací období 2007 - 2013.


Cílem seminářů je poskytnout základní informace o "Přípravě České republiky na programové období 2007 - 2013", o návrhu "Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Střední Morava 2007 - 2013 - strategie, priority, finanční rámec" a o dalších tématech.


Semináře budou probíhat na těchto místech:


Kroměříž 16.5.2005, 13:00 - 16:00, Klub Starý pivovar (Hlavní sál), Prusinovského 114, Kroměříž (vedle Radnice na Velkém náměstí)


Zlín 17.5.2005, 13:00 - 16:00, Interhotel Moskva (Kongresový sál), Náměstí Práce 2512, Zlín


Uherské Hradiště 30.5.2005, 13:00 - 16:00, Reduta (velký sál)


Vsetín 31.5.2005, 13:00 - 16:00, Městský úřad (sál - místnost č.218)


Přihlásit se na výše uvedené semináře můžete na emailové adrese petra.kucerova@kr-zlinsky_cz>">petra.kucerova@kr-zlinsky_cz <petra.kucerova@kr-zlinsky_cz />nebo telefonicky na 577 043 857. Účast na semináři je bezplatná. Pozvánku jménem předsedy Regionální rady NUTS II Střední Morava, pana Libora Lukáše, naleznete zde. petra.kucerova@kr-zlinsky_cz />