Seminář - Projekty spolufinancované z inicitativy Společenství Interreg IIIA pro ČR a SR

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor přeshraniční regionální spolupráce
pořádá ve spolupráci se Sekretariáty Regionálních rad Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje a Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy seminář zaměřený na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními regiony. Seminář se uskuteční dne 7. června 2005 od 10.00 v Malém sále Domu kultury v Uherském Brodě.  


Cílem semináře je představit potenciálním žadatelům (představitelům obcí, měst, krajů, státních organizací, nestátních neziskových organizací, školských zařízení, zájmových sdružení právnických osob, hospodářských a agrárních komor apod.) obsah jednotlivých priorit a opatření programu, včetně konkrétních příkladů projektů a seznámit je se základními principy a pravidly pro výběr a hodnocení projektů. Součástí semináře bude i burza projektových nápadů s cílem nalézt partnera na druhé straně hranice. Na seminář budou pozváni potenciální žadatelé z dotačního území České a Slovenské republiky.


Více informací včetně pozvánky naleznete zde.