Seminář pro příjemce dotace z ROP Střední Morava na téma "Problematika veřejných zakázek", Přerov, 4.6.2015

DSC06763.jpg Úřad Regionální rady Střední Morava pořádá seminář pro příjemce dotace z ROP Střední Morava zaměřený na problematiku veřejných zakázek, zakázek a nejčastější chyby při realizaci projektu. Seminář poběhne 4.6.2015 v Hotelu JANA v Přerově.

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE DOTACE Z ROP STŘEDNÍ MORAVA

Problematika veřejných zakázek, zakázek a nejčastější chyby při realizaci projektu

PŘEROV - 4. června 2015 – 09:30 hodin

Hotel JANA - konferenční místnost, Koliby 2, Přerov 750 02

PROGRAM:

09:30

Realizace veřejných zakázek a zakázek – legislativa, postupy (Lubomír Baláš)

 

 

10:00

Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (Jan Pospíchal)

 

 

10:30

Nejčastější chyby při realizaci projektů – způsobilost výdajů, vykazování (Lubomír Baláš)

 

 

11:00

Rizika, specifika administrace na konci programového období (Dana Koplíková)

 

 

11:30

Diskuze

Pozvánka na seminář

KONTAKTNÍ OSOBA

Karel Bránka, karel.branka@rr-strednimorava_cz

(587 333 301 / 739 002 414)

Ing. Blanka Králová, blanka.kralova@rr-strednimorava_cz  

(587 333 321 / 739 002 403)

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.