Seminář pro příjemce dotace z ROP SM aneb Problematika veřejných zakázek, zakázek a nejčastější chyby při realizaci projektu - 20.2.2014 Olomouc

DSC06763.jpg Dne 20. 2. 2014 proběhne v Olomouci seminář pro příjemce dotace z ROP SM aneb Problematika veřejných zakázek, zakázek a nejčastější chyby při realizaci projektu.  Účast na semináři je zdarma.

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE DOTACE Z ROP

STŘEDNÍ MORAVA

aneb

Problematika veřejných zakázek, zakázek a nejčastěší chyby při realizaci projektu

 

OLOMOUC - 20. února 2014 - 10:00 hodin

 

Olomouc             Centaurus, 1. patro RCO, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc

 

PROGRAM:

10:00…Audity projektů v roce 2014 - východiska

10:15…Realizace veřejných zakázek a zakázek – legislativa, postupy, limity

11:00…Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek

11:30…Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů - způsobilost výdajů, vykazování

11:45…Uplatňování námitek vůči zjištění z kontrol a auditů

12:00…Diskuze

 

 

 KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Blanka Králová, blanka.kralova@rr-strednimorava_cz  

(587 333 321 / 739 002 403)

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.