Seminář - Příprava projektů v rámci PROGRAMU INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ INTERREG IIIA ČR - SR

Zlínský kraj pořádá seminář zaměřený na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními regiony na téma: Příprava projektů v rámci PROGRAMU INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika

Seminář se uskuteční dne 22.6.2005 v 16. patře v zasedací místnosti Krajského úřadu Zlínského kraje.

Cílem semináře je představit potenciálním žadatelům (představitelům obcí, měst, krajů, státních organizací, nestátních neziskových organizací, školských zařízení, zájmových sdružení právnických osob a hospodářských a agrárních komor) obsah jednotlivých priorit a opatření programu. Budou uvedeny konkrétní příklady projektů a žadatelé budou seznámeni s aktuálním stavem čerpání finančních prostředků a se zkušenostmi s kontrolou a hodnocením projektů. Součástí semináře bude i burza projektových nápadů.

Účast na semináři je bezplatná, akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie. Potvrďte, prosím, svou účast do 20. června 2005 na e-mail: petra.kucerova@kr-zlinsky_cz nebo na tel.: 577 043 857.

Pozvánku na seminář včetně programu naleznete zde.