Seminář o inovačních voucherech vybízí podnikatele ke spolupráci s vysokými školami

voucher_rollup.jpg Mimořádnou příležitost pro podnikatele z regionu nabízí Olomoucký kraj za podpory ROP Střední Morava. Projekt, jehož cílem je rozvoj inovačního potenciálu firem prostřednictvím univerzit. Do projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ je zapojeno 12 vysokých škol z České republiky.  Na spolupráci s nimi mohou podnikatelé získat z ROP Střední Morava až 149 tis. korun.   

Se samotným projektem i nabídkami vybraných vysokoškolských institucí se budou moci podnikatelé seznámit na semináři, který pořádá Olomoucký kraj dne 4. 12. 2012 v prostorách kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje od 9:45 hod. Pomocí tzv. Inovačního voucheru si budou moci regionální podnikatelé zakoupit znalosti, služby, či technologie vědeckovýzkumných institucí a zvýšit tak svůj inovační potenciál. Na vynaložené finanční prostředky pak firmy obdrží finanční příspěvek ve výši 75 % z veřejných zdrojů. Výhodou inovačních voucherů je jednoduchá a rychlá administrace, což je zajímavé i pro firmy, které jsou při zvažování spolupráce odrazovány administrativní náročností klasických nástrojů dotační politiky. O inovační voucher budou moci žádat podnikatelské subjekty působící v Olomouckém kraji v oblasti průmyslu, stavebnictví a ve vybraných službách. Spolupráci mohou navázat s vysokými školami zapojenými do realizace projektu. O spolupráci na projektu projevila zájem například Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Mendelova Univerzita v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ostravská univerzita v Ostravě, nebo Univerzita Hradec Králové. Firmy z Olomouckého kraje, jejichž žádost o inovační voucher bude vybrána a schválena krajskou radou, získají dotaci až 149 tisíc korun. Podávat žádost o Inovační voucher budou moci podnikatelé začátkem roku 2013 na Úřad regionální rady. Účast na semináři mohou závazně potvrdit na e-mail h.hubackova@kr-olomoucky_cz.

V České republice byl model inovačních voucherů uplatněn s pozitivní odezvou zejména v Jihomoravském nebo Zlínském kraji. Celkem je na projekt „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ vyčleněno 6,67 mil. Kč, z toho pět milionů je dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Zbylou částkou přispěje Olomoucký kraj spolu se Statutárním městem Olomouc. Podrobnější informace o projektu získají zájemci na stránkách www.kr-olomoucky.cz/inovace.

 

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz