Seminář k zahájení Iniciativy Interreg IIIA ČR - Polsko

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Olomouci dne 18. března 2005 informační seminář zaměřený na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními regiony.  Seminář je určen potenciální žadatelům v programu Iniciativy Interreg IIIA a uskuteční se v konferenčním sále v budově bývalého okresního úřadu. Cílem semináře je seznámit žadatele s podmínkami a zaměřením programu. Svoji účast můžete potvrdit na e-mailu d.cihalova@kr-olomoucky_cz   

Pozvánku s programem semináře naleznete zde.

Aktuální informace k Iniciativě Interreg IIIA naleznete zde

Informace o výzvě ke dni 28. 2. 2005 naleznete zde.