Seminář k vyhlášené 4. výzvě SROP a hodnocení 3. výzvy ve Zlínském kraji

Informační seminář ke čtvrtému kolu výzvy Společného regionálního operačního programu (SROP) připravuje na 13. června Sekretariát Regionální rady ve Zlíně. Cílem semináře je poskytnout informace, jak mohou dosáhnout na peníze ze strukturálních fondů Evropské unie žadatelé z řad obcí a ostatních veřejných subjektů, nestátních neziskových organizací a také Hospodářská komora ČR. Současná výzva byla vyhlášena pro oblast zavádění internetu a na rekonstrukci krajských silnic.

"Seminář bude zaměřen nejen na aktuální informace ke čtvrtému kolu výzvy SROP, ale také na zhodnocení výsledků třetího kola, kde poukážeme na chyby, kterých se žadatelé dopouštěli. Současně budeme přítomné informovat, jak správně vyplnit žádost a přidáme další doporučení pro zpracování celého projektu," uvedla vedoucí Sekretariátu regionální rady Lenka Hnilová.

"Druhá část semináře bude zaměřena na prezentaci aktuálních informací ke čtvrté výzvě, která byla vyhlášena 1. června 2005. Příjem žádostí bude ukončen 29. července 2005 ve 12.00. Upozorníme na změny dokumentů a požadavků oproti předchozím výzvám a zodpovíme případné dotazy žadatelů," dodala Hnilová.

Seminář se uskuteční ve Zlíně 13. června 2005 ve velké zasedací místnosti Krajského úřadu Zlínského kraje v 16. etáži od 10-12 hodin. Účast je nutné potvrdit do 10. června 2005 na tel. 577 043 856 (pí Blanka Dostálová) nebo na e-mail: blanka.dostalova@kr-zlinsky_cz. Pozvánku včetně programu naleznete zde.