Seminář Interreg IIIA ČR - Polsko v Olomouci

Společný technický sekretariát (JTS) zve všechny potenciální žadatele v Iniciativě Interreg IIIA ČR - Polsko na informační seminář, který se uskuteční  v Olomouci dne 2. září 2005 od 10:00 hod. v budově Regionálního centra Olomouc v sále Centaurus. JTS dále informuje, že projekty předložené do 30. září 2005 do 14:00 hod. budou projednány v lednu 2006 na 2. zasedání Řídícího výboru Iniciativy Interreg IIIA ČR - Polsko. Pozvánku na seminář naleznete zde.