Sedmé kolo výzvy SROP

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava vyhlašuje k 15. květnu 2006 sedmé kolo příjmu žádostí v rámci Společného regionálního operačního programu. V rámci opatření 3.3 bude podpora určena na projekty pro posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů.

Žádosti je možné předkládat osobně na příslušném Sekretariátu Regionální rady. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 30. června 2006 ve 12:00 hod. Text výzvy je uvedeny zde.